Danmark har ikke fokus på farlige cyklister

Frontbillede
De små ørepropper udelukker meget trafikstøj i sig selv. Foto Frandsen&Hytting

Cyklister, der kører med hovedtelefoner i trafikken, er i særlig stor fare for at blive ofre i trafikulykker. Modsat andre lande, gør Danmark ikke noget for at løse problemet.

Af Emmelie Hytting og Louise Frandsen

100 meter før lyskrydset tjekker han cykelstien. Det plejer han altid at gøre, når han skal dreje til højre. Men han får en dårlig mavefornemmelse, da han ser en kvindelig cyklist. Hun har hovedtelefoner på. Afskåret fra trafikken.

Lastbilchauffør Simon Jensen er i 2010 på vej ned mod Københavns Rådhusplads med et læs fra Danske Fragtmænd. Den grønne pil blinker. Han svinger til højre i en ekstra bred bue. Pludselig dukker den kvindelige cyklist frem i hans højre sidespejl. Hun er alt for tæt på.

Hovedtelefoner savner dansk fokus
En stikprøve fra 2013, lavet af journaliststuderende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, viser, at mere end hver fjerde cyklist kører med hovedtelefoner. En tidligere stikprøve, lavet af gratisavisen 24 timer, viser det samme.

Stikprøven fra 2013 inkluderer 1000 forbipasserende cyklister i morgentrafikken i krydset ved Langelandsgade og Nordre Ringgade i Aarhus N
Stikprøven fra 2013 inkluderer 1000 forbipasserende cyklister i krydset ved Langelandsgade og Nordre Ringgade i Aarhus

Risikoen for, at cyklister bliver ofre i trafikulykker, stiger med 30 procent, når de har hovedtelefoner på. Det konkluderer en undersøgelse fra det hollandske institut for trafiksikkerhed, SWOV fra 2010.

Se konklusionerne fra SWOV rapporten her

I Danmark findes der ikke tal på, hvor mange cyklister, der er involveret i trafikuheld, fordi de kører med hovedtelefoner. Men det er der i USA. Her blev 16 cyklister dræbt i trafikken i 2004, fordi de cyklede med hovedtelefoner. I 2011 var det tal tredoblet til 47. Fem amerikanske stater har allerede forbudt hovedtelefonerne.

Politisk er der ikke opbakning for at forbyde hovedtelefonerne i Danmark. Problemet skal belyses ved hjælp af kampagner, er svaret. Dog har ingen af organisationerne herhjemme, der laver kampagner om trafiksikkerhed, fokus på risiciene ved brug af hovedtelefoner. Det har man for eksempel i Norge, hvor man opfordrer cyklisterne til at lytte til trafikken i stedet for musikken.

Hovedtelefoner er særligt farlige for cyklister
Selvom der ikke er lavet en dansk undersøgelse, er der ingen grund til at tro, at problemet ikke eksisterer i Danmark. Det mener Mette Møller, seniorforsker i transportadfærd på DTU. Ifølge hende, er høresansen særlig vigtig for cyklisternes orientering.

“En bilist har sidespejlene til at orientere sig i, mens cyklisterne kan lave en forhåndsscreening via hørelsen, så de ved, hvor meget trafik der er omkring dem. Derfor kan man godt sige, at det er mere farligt for cyklister at høre musik, end det er for andre trafikanter,” siger hun.

Og der er formentlig god grund til at tage fat i cyklisterne i forhold til andre trafikanter. Ny rapport, lavet af Danmarks Statistik i juli i år, viser, at cyklister klarer sig markant dårligere end andre trafikanter i forhold til fald i færdselsuheld. Mens trafikulykker blandt andre grupper er faldet med 20 procent fra 2011 til 2012, er trafikulykker blandt cyklister tilsvarende kun faldet med 2 procent.

Se konklusionerne fra Danmarks Statistik her

Mørketal skal frem i lyset
Selvom mange cyklister kører med hovedtelefoner, er det i Danmark ikke undersøgt, hvor ofte den faktor er medvirkende til, at cyklister bliver involveret i færdselsuheld.

Jens Lauritsen, fra OUH’s Ulykkes Analyse Gruppe, udtalte til Fyens Stiftstidende i 2012, at man ville igangsætte en undersøgelse, der skulle afdække de manglende tal. Et år efter er der ikke sket noget.

“Jeg ved ikke, hvornår vi kan starte en undersøgelse. Vi foreslår de medicinstuderende at tage relevante emner op, men hvis ingen “bider på”, så kommer der ingen konkret undersøgelse,” siger Jens Lauritsen.

Man kan godt sige, at det er mere farligt for cyklister at høre musik, end det er for andre trafikanter – Mette Møller, seniorforsker DTU

Mette Møller mener, at såkaldte mørketal er årsag til, hvorfor der ikke bliver sat mere fokus på cyklisterne. Mørketallene dækker over de manglende registreringer, der er på blandt andet cyklister, som kommer til skade.

Ifølge Danmarks Statistik, bliver 77 procent af alle færdselsuheld ikke indrapporteret til politiet, men kun skadestueregistreret. Derfor er der ikke et overblik over, hvor mange cyklister der er kommet til skade på grund af kørsel med hovedtelefoner.

“Cyklister, der kører med hovedtelefoner, forekommer ikke som et stort problem, når vi ikke ved, hvor stort omfanget af uheld er. Derfor er problemet nok en del større, end man tror,” siger Mette Møller.

Jette Gotsche, Formand for Cyklistforbundet, bekræfter den forklaring. Cyklistforbundet har senest foreslået Sundhedsminister, Astrid Krag, at optimere registreringerne på skadestuerne.

“Vi har arbejdet længe for at få myndighederne til at lave registreringer, men det er ikke lykkedes os endnu. På grund af mørketallene, kan vi ikke gøre noget ved det her, fordi vi ikke ved, hvor stort problemet er,” siger Jette Gotsche, der endnu ikke har fået svar fra Sundhedsministeren.

I december skriver Katrine Kirch Kirkegaard, der er pressemedarbejder i ministeriet:

“Cyklistforbundets henvendelse er ved at blive behandlet i ministeriet, og der vil blive sendt et svar inden længe.”

Ikke politisk opbakning om forbud
I 2012 foreslog Kim Christiansen, trafikordfører fra DF, at indføre et forbud mod brugen af hovedtelefoner. I dag er han stadig for et forbud.

“Jeg mener, at man bør forbyde hovedtelefoner. Jeg er parat til at rejse debatten igen, og jeg vil bringe det op til diskussion i Folketingsgruppen snarest,” siger han.

Forslaget møder kritik fra både S, SF og Venstre, der er imod et forbud.

“Jeg kan selv finde på at høre musik, når jeg cykler. Det er alletiders og med til at holde tempoet oppe. Jeg synes, det er simpelthen for nidkært at begynde at lovgive om det,” siger trafikordfører Rasmus Prehn (S). Sammen med de andre trafikordfører peger han på, at kampagner er vejen frem.

På grund af mørketallene, kan vi ikke gøre noget ved det her, fordi vi ikke ved, hvor stort problemet er – Jette Gotsche, formand, Cyklistforbundet

Vicepolitiinspektør Kristian Thomsen fra færdselsafdelingen i Østjyllands Politi stiller sig også skeptisk overfor et forbud. Han mener, at det vil være umuligt at håndhæve.

“Vores ønske er ikke at udskrive bøder, men at få folk til at ændre adfærd, så de tænker på sig selv og andre, når de færdes ude i trafikken,” siger han.

Foto Emmelie Hytting og Louise Frandsen
I 2012 blev en cyklist påkørt af et tog, fordi hun lyttede til musik. Foto Frandsen&Hytting

Kampagner udebliver
Men trafikordførerne og politiet må se langt efter kampagner.

Allerede i 2010 advarede Kim Christiansen om problemet, da en cyklist døde, fordi hun havde hovedtelefoner på. Økonomiske midler blev afsat til Cyklisforbundet og Rådet for Sikker Trafik til kampagner, men pengene blev ikke brugt på at sætte fokus på cyklisters brug af hovedtelefoner.

“Jeg fik af vide, at det var op til dem at vurdere, hvad de ville bruge kampagnekronerne på. Man har åbenbart ikke ment, at det var særlig væsentligt,” siger Kim Christiansen.

Søren Troels Berg, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, udtalte i 2012 til Fyens Stiftidende, “at man snart burde mønte en kampagne på cyklisternes adfærd”. Selvom der er gået et år, er der ikke gjort noget for cyklister med hovedtelefoner.

“I første omgang bliver det noget omkring cykelhjelme. Måske først i 2015, vil vi ind på andre udfordringer for cyklister,” siger han.

Vores ønske er ikke at udskrive bøder, men at få folk til at ændre adfærd – Kristian Thomsen, Vicepolitiinspektør, Østjylland Politi

Hos Cyklistforbundet kender man også til problemet. Alligevel findes der hverken kampagner eller informationer om faren ved brug af hovedtelefoner på forbundets hjemmeside.

TV: Se hvad cyklisterne selv mener om hovedtelefoner

“Vi kunne godt tænke os at lave en kampagne. Det har vi haft lyst til i lang tid. Vi har bare ikke ressourcerne til det,” siger Jette Gotsche, formand for Cyklistforbundet. Hun tilføjer, at det er mere alvorligt, at man ikke bliver set i trafikken, end at man cykler med hovedtelefoner.

Cyklistforbundet har søgt om et driftstilskud hos Transportministeren. Her venter de nu på svar.

Udenlandsk indsats mod hovedtelefoner  
I udlandet har cyklister med hovedtelefoner fået stor opmærksomhed, hvor fænomenet kaldes iPod-Oblivion.

Londons Borgmester, Boris Johnson, foreslog i november i år at indføre et forbud mod hovedtelefoner. Det forslag kom efter ti cyklister døde i november. Forslaget har folkelig opbakning; I Storbritannien går ni ud af ti ind for forbuddet, viser en undersøgelse fra YouGov i Sunday Times.

Se undersøgelsen fra YouGov her

De otte norske cykelregler
De otte norske cykelregler på Syklistenes Landsforenings hjemmeside

I Norge har Syklistenes Landsforening og Statens vegvesen opstillet otte cykelregler. Punkt fire fokuserer på musik i trafikken.

Selvom indsatsen mod cyklisters brug af hovedtelefoner har været stor i udlandet i flere år, har de danske myndigheder ikke planer om at indføre nogen konkrete tiltag inden for den nærmeste fremtid.

Handlingsplan uden hovedtelefoner
I maj i år offentliggjorde Færdselssikkerhedskommissionen deres handlingsplan for 2013-2020. Visionen er at forbedre trafiksikkerheden, men Kommissionens plan fokuserer hverken på forskning eller kampagner målrettet cyklister, der bruger hovedtelefoner. Det bekræfter næstformand for Kommissionen, Jan Johansen. Kommissionen erkender, at det er et problem, når cyklister er uopmærksomme. Dog har man kun fokuseret på bilisterne med kampagnen “Kør bil, når du kører bil”.

“Vi kunne jo skrive en meget tykkere bog, hvis det var det, vi ville. Vi fokuserer på bilisternes uopmærksomhed, da det er dem, der kører mest galt. Men vi skal forske mere i cykelkultur,” siger Jan Johansen.

Få svar på, hvad handlingsplanen for 2013-2020 går ud på her

Det svar er Kim Christiansen ikke tilfreds med.

“Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle konkrete tiltag i planen med cyklisternes uopmærksomhed, og jeg vil nævne det på det næste møde i Kommissionen,“ siger han.

Bankede hovedet mod metalrammen
Det er i efteråret i 2010, at lastbilchauffør Simon Jensen kommer kørende ned mod Rådhuspladsen i København. I sidespejlet ser han pludselig den kvindelige cyklist. Han stiller sig på bremsen og trækker samtidig i håndbremsen. Det giver et ordentlig ryk.

Hun tog sig til hovedet, og jeg kunne se, at hun skulle til at besvime – Simon Jensen, lastbilchauffør

Da lastbilen står helt stille, kan han høre folk, der råber. Simon stiger ud og ser, at kvinden ligger ved siden af bilen.

“Hun tog sig til hovedet, og jeg kunne se, at hun skulle til at besvime. Der kom folk og hjalp mig med at lægge hende i aflåst sideleje. Da vi havde tjekket hendes luftveje, måtte jeg trække mig for at få lidt luft,” fortæller han.

Flere mennesker fortæller, hvad de har set. Simons lastbil nåede at holde stille, men kvinden cyklede ind i siden på traileren, og bankede hovedet mod metalrammen. Simon ringede dagen efter til politiet, der fortalte ham, at cyklisten havde fået en massiv hjernerystelse. Selvom hun ikke kom mere alvorligt til skade, er det en ulykke, som Simon stadig tænker på.

“Det var en meget skræmmende oplevelse. Det var tanken om, hvad der kunne være sket, hvis jeg havde stolet på, at hun ville stoppe. Hovedtelefoner burde være ulovligt, fordi det gør cyklisten ukoncentreret i trafikken,” siger han.

Hovedtelefonens fremtid
Mere end hver fjerde cykler i dag med hovedtelefoner i trafikken. En tilstand, der gør, at de er langt mere udsat for at blive involveret i færdselsuheld. Cyklister er dem, der klarer sig dårligst i trafikken, når man ser på fald i ulykkesstatistikkerne.

I andre lande som Holland, Norge, USA og England har hovedtelefoner i flere år været omdrejningspunkt i diskussionen om god cykelkultur. Hverken hos Rådet for Sikker Trafik eller Cyklistforbundet er der kampagner eller oplysning om brugen af hovedtelefoner.

I Danmark har man kendt til problemet i flere år, alligevel er der endnu ikke lavet undersøgelser, der kan slå fast, hvad årsagerne til de mange cyklistulykker er. Færdselssikkerhedskommissionen bekræfter, at de vil fremadrettet arbejde for, hvordan skadestueregistreringerne kan optimeres inden 2020. Så er det op til politikerne, om man vil afsætte midler til kampagner, der kan sætte fokus på cyklister, der kører med hovedtelefoner.

“Vi synes, det er meget relevant, netop fordi det er et problem, som eksisterer herhjemme. Men så længe vi ikke har eller får nogle økonomiske midler til at forske for, så gør vi det ikke,” siger Mette Møller, seniorforsker ved DTU.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *